جایزه بگیر

کاربرانی که حداقل در یک درس ثبت نام میکنند در قسمت مشخصات فردی خود یک کد معرف دریافت میکنند که میتوانند این کد را به دوستان خود داده و با این کد , حساب کاربری برای خود درست کنند و هنگامی که دوستان شما در درسی ثبت نام کنند به ازاء هر ثبت نام درحساب کاربری شما یک امتیاز ثبت میشود . هرگاه جمع این امتیازها به ۵ برسد کارت هدیه ۵۰۰/۰۰۰ ریالی به شما داده میشود و این روند دوباره تکرار میشود.


.


آخرین تغییر: شنبه، 10 دی 1401، 8:12 عصر